Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ολοκληρώνεται ο 2ος κύκλος υποβολής του Ν.4399/2016 ενώ αναμένεται η νέα προκήρυξη ( Γ’ Κύκλος ) στις αρχές Νοεμβρίου 2018 για το Καθεστώς «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Δείτε παρακάτω την παρουσίαση του Αναπτυξιακού Νόμου

Αναπτυξιακός Νόμος

Development Law