Μήνας
 • Ιανουάριος
 • Φεβρουάριος
 • Μάρτιος
 • Απρίλιος
 • Μάιος
 • Ιούνιος
 • Ιούλιος
 • Αύγουστος
 • Σεπτέμβριος
 • Οκτώβριος
 • Νοέμβριος
 • Δεκέμβριος
Χρόνος
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Καθαρισμός φίλτρων

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ολοκληρώνεται ο 2ος κύκλος υποβολής του Ν.4399/2016 ενώ αναμένεται η νέα προκήρυξη ( Γ’ Κύκλος ) στις αρχές Νοεμβρίου 2018 για το Καθεστώς «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Δείτε παρακάτω την παρουσίαση του Αναπτυξιακού Νόμου

Αναπτυξιακός Νόμος

Development Law