GR
Αναζήτηση

Πολιτική για τη καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης

 

Πολιτική για τη καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης

 

          

                                                                    ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ ΣΤΗ ΒΙΑ & ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει μέσω της παρούσας πολιτικής ότι απαγορεύονται ρητά περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να τα αντιμετωπίζει και να τα εξαλείφει άμεσα, ώστε να εξασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους.

Ως εκ τούτου δεν θα γίνεται ανεκτή  από την εταιρεία οποιαδήποτε μορφή βίας, κακοποιητικής συμπεριφοράς, ψυχολογικής ή σωματικής κακομεταχείρισης,  εκφοβισμού, παρενόχλησης συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος οποιουδήποτε εργαζομένου.

Οποιοδήποτε πρόσωπο γίνει μάρτυρας ή αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών, υποχρεούται να απευθυνθεί άμεσα στο πρόσωπο αναφοράς, δηλαδή τον/την  Διευθυντή/ Διευθύντρια Προσωπικού και να καταγγείλει το εν λόγω περιστατικό, η δε εταιρεία δηλώνει ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά το  περιστατικό αυτό, εξασφαλίζοντας εχεμύθεια και προστασία στο θύμα από τυχόν ενέργειες  εκδίκησης και αντίποινα.

Η εταιρεία θα παραλαμβάνει και θα διερευνά όλες τις καταγγελίες, θα παρέχει πρόσβαση και θα γνωστοποιεί στις αρμόδιες δημόσιες, διοικητικές ή δικαστικές αρχές οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί από αυτές για τυχόν περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο  συνδράμοντας το έργο τους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

 

«Βία και παρενόχληση» είναι συμπεριφορές, πράξεις, πρακτικές ή απειλές, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε  οποιαδήποτε μορφή βλάβης του θύματος (σωματική, ψυχολογική, οικονομική ή σεξουαλική) και εκδηλώνονται είτε μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.

«Βία στο χώρο εργασίας» είναι οποιοδήποτε περιστατικό κατάχρησης, απειλής ή επίθεσης σε ένα άτομο, στο χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιακών καθηκόντων. Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει σωματική επίθεση, επιθετική συμπεριφορά, απειλές, λεκτική κακοποίηση, περιστατικά που σχετίζονται με θυμό, εξύβριση. Πρόκειται για συμπεριφορές που συνιστούν σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, που δημιουργούν σωματικό ή ψυχικό πόνο, μειώνουν την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του εργαζομένου. 

«Παρενόχληση» αποτελούν συμπεριφορές που δύναται να οδηγήσουν στην παραβίαση της   αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία προβληματικού, ταπεινωτικού και εχθρικού   περιβάλλοντος για το θύμα.

«Παρενόχληση λόγω φύλου» αποτελούν συμπεριφορές που συνδέονται με το φύλο και στοχεύουν ή παραβιάζουν την αξιοπρέπεια ενός προσώπου και τη δημιουργία προβληματικού (εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού) περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται και η  σεξουαλική παρενόχληση καθώς και η παρενόχληση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου. 

Ως «σεξουαλική παρενόχληση» ορίζεται οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης λεκτικής ή μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, η οποία θίγει τη γενετήσια αξιοπρέπεια και δημιουργεί  ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό ή ταπεινωτικό περιβάλλον για το άτομο. Πρόκειται για συμπεριφορές με σεξουαλικό τόνο ή υπαινιγμό που εκδηλώνονται με πράξεις ή λόγια και οι οποίες  είναι δυσάρεστες και προσβλητικές για ένα άτομο. Δεν απαιτείται να είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, αρκεί να πρόκειται και για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Παραδείγματα σεξουαλικής παρενόχλησης είναι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά τα παρακάτω:

Ανεπιθύμητη σωματική επαφή, αγγίγματα σε μέρη του σώματος, έκθεση μερών του σώματος, σεξουαλικά σχόλια ή υπονοούμενα, ανεπιθύμητες προτάσεις με στόχο τη σεξουαλική συνεύρεση, ανεπιθύμητη οικειότητα, σεξουαλικά ή ανήθικα ή προσβλητικά σχόλια, μεθόδευση συζητήσεων σε σεξουαλικά θέματα, περιγραφή σεξουαλικής ζωής μπροστά σε άλλα άτομα, αδιάκριτες ερωτήσεις για την προσωπική ή σεξουαλική ζωή, άσεμνες παρατηρήσεις, ενοχλητικό φλερτάρισμα και συνεχείς/ επίμονες προτάσεις για κοινωνική δραστηριότητα εκτός του χώρου εργασίας  ενώ έχει γίνει σαφές ότι οι προτάσεις αυτές είναι ανεπιθύμητες, επίδειξη άσεμνων εικόνων ή αντικειμένων, σφυρίγματα, αχρείαστη πολύ κοντινή σωματική απόσταση, μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων με προσβλητικό περιεχόμενο, σεξουαλικές προτάσεις ή ερωτόλογα, εκμετάλλευση θέσης εξουσίας που παρέχει μια ιεραρχικά ανώτερη θέση για ίδιον σεξουαλικό όφελος, όπως ενδεικτικά η περίπτωση όπου προϊστάμενος απαιτεί χάρες σεξουαλικής φύσης με αντάλλαγμα καλύτερες συνθήκες εργασίας, προαγωγές, αύξηση μισθού κλπ.,  ενέργειες αντεκδίκησης ή εκφοβισμού σε περίπτωση αναφοράς ή απειλής αναφοράς οποιασδήποτε συμπεριφοράς παρενόχλησης. 

Οι παραπάνω πράξεις είναι παραδείγματα και δεν συνιστούν εξαντλητική λίστα με τις συμπεριφορές που συνιστούν βία και παρενόχληση.

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας δε θα πρέπει να εκδηλώνουν  ποτέ  τις ανωτέρω συμπεριφορές στο χώρο εργασίας.

Δεν θα γίνεται ανεκτή από την εταιρεία οποιαδήποτε ενέργεια που δημιουργεί κλίμα εκφοβιστικό, προσβλητικό, ταπεινωτικό ή εχθρικό ή προκαλεί αίσθημα φόβου, ανησυχίας και δυσφορίας στους εργαζόμενους.

Το αν μία ενέργεια/συμπεριφορά θεωρείται βία ή παρενόχληση είναι γεγονός αντικειμενικό και δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις του θύτη.

Ο αποδέκτης των ενεργειών αυτών θα πρέπει άμεσα να καταγγείλει τη συμπεριφορά αυτή, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και να ληφθούν από την εταιρεία τα απαραίτητα μέτρα καταπολέμησης συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης για την εξασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

 

 1. πεδίο εφαρμογής και σκοπός της πολιτικής - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται στους χώρους εργασίας της εταιρείας και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο στον οποίο παρευρίσκονται οι εργαζόμενοι στα πλαίσια της εργασίας τους (εταιρικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, επαγγελματικά ταξίδια κλπ. ) καθώς και σε όλες τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που γίνονται στα πλαίσια της εργασίας (email, sms κλπ.).

Με την παρούσα πολιτική θα πρέπει να συμμορφώνονται   όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής, των απασχολούμενων μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, πρακτικώς ασκούμενοι και μαθητευόμενοι.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία του εργαζομένου από κακοποιητικές και βίαιες συμπεριφορές, καθώς και η έγκαιρη πρόληψη, η άμεση αντιμετώπιση και  αποτελεσματική καταπολέμηση τέτοιων συμπεριφορών.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να ενημερώσει τους εργαζομένους για την παρούσα πολιτική, τις διαδικασίες που θα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης, τα δικαιώματά τους και τους αρμόδιους εκπροσώπους της στους οποίους θα απευθύνονται σε περίπτωση που γίνουν αποδέκτες τέτοιων συμπεριφορών.

Με την παρούσα πολιτική η εταιρεία στοχεύει στην επαγρύπνηση των εργαζομένων, προκειμένου να αντιλαμβάνονται και να αναγνωρίζουν έγκαιρα συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης, στην ενθάρρυνση των θυμάτων να τις καταγγέλλουν στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της και στη δημιουργία πνεύματος ευαισθητοποίησης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός του εργασιακού περιβάλλοντος.

 

 1. ΑΝΑΦΟΡΑ, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος γίνει αποδέκτης συμπεριφοράς βίας ή παρενόχλησης εντός του εργασιακού χώρου ή  γίνει μάρτυρας μίας τέτοιας συμπεριφοράς προς τρίτο εργαζόμενο εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, θα πρέπει να προβεί άμεσα σε καταγγελία ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών.

Πρόσωπο αναφοράς («σύνδεσμος») της εταιρείας, το οποίο είναι αρμόδιο για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης είναι ο/η Διευθυντής/Διευθύντρια του Τμήματος Προσωπικού της Εταιρείας. Το ως άνω πρόσωπο αναφοράς είναι εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία να παραλαμβάνει τις καταγγελίες των θυμάτων, οι οποίες θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως.

Η εταιρεία δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα του εργαζόμενου και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει το απόρρητο της όλης διαδικασίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του.

Τα εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία πρόσωπα για τη διαχείριση των καταγγελιών, έχουν δεσμευτεί έναντι της εταιρείας να τηρούν υπό καθεστώς απόλυτης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας οποιαδήποτε πληροφορία και προσωπικό δεδομένο τους γνωστοποιηθεί στα πλαίσια παραλαβής και εξέτασης της υποβληθείσας καταγγελίας.

Η εταιρεία θα διερευνήσει άμεσα και διεξοδικά την καταγγελία, με τρόπο δίκαιο και αμερόληπτο, συνυπολογίζοντας όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκειά της, με στόχο να καταλήξει σε εύλογα συμπεράσματα ως προς το εάν έλαβε χώρα κάποιο περιστατικό βίας ή παρενόχλησης εντός του εργασιακού χώρου και να επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις, προκειμένου να εμποδιστεί και να αποτραπεί οποιοδήποτε παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον.

Τα πειθαρχικά αυτά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν α) τη σύσταση συμμόρφωσης, β) την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας, γ) την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή σύμβασης συνεργασίας,  δ) προσφυγή στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραβάτης ενδέχεται να υπέχει και ποινικής ή αστικής φύσεως ευθύνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Σε περίπτωση που από την έρευνα που θα διεξαχθεί από την εταιρεία προκύψει ότι τελικώς  η καταγγελία ήταν κακόβουλη και δεν έλαβε χώρα περιστατικό βίας ή παρενόχλησης, θα διερευνώνται τα κίνητρα της κακόβουλης καταγγελίας και θα επιβάλλονται οι αντίστοιχες πειθαρχικές κυρώσεις.

Επισημαίνεται ρητά ότι οι εκδικητικές ενέργειες προς το πρόσωπο του καταγγέλλοντα απαγορεύονται αυστηρά και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές.

 

 

Διαχείριση Εσωτερικών Καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ

Στα πλαίσια αντιμετώπισης και καταστολής της βίας και της παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, η εταιρεία έχει αναπτύξει την παρούσα πολιτική διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών περιστατικών βίας και παρενόχλησης, προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους εργαζομένους :

 • ο τρόπος υποβολής τους,
 • η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από την εταιρεία μετά τη λήψη της σχετικής καταγγελίας,
 • τα δικαιώματα των εργαζομένων που έχουν υποστεί τις ανωτέρω παράνομες συμπεριφορές καθώς και
 • τα μέτρα αντιμετώπισης των περιστατικών αυτών.

 

Οι εργαζόμενοι που έχουν υποστεί συμπεριφορές και περιστατικά βίας και παρενόχλησης ή που έχουν γίνει μάρτυρες τέτοιων περιστατικών σε βάρος τρίτων προσώπων στους χώρους εργασίας, καλούνται να προβούν άμεσα σε καταγγελία  των συμπεριφορών αυτών ενώπιον του εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου  της εταιρείας, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης και καταπολέμησης των συμπεριφορών αυτών, με στόχο την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

 

Η εταιρεία δεσμεύεται να διερευνά ενδελεχώς κάθε υποβληθείσα καταγγελία, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια και τηρώντας όλα τα στοιχεία που θα της γνωστοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων, υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως και όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αντίποινα και εκδικητικές ενέργειες σε βάρος του καταγγέλλοντος.

 

 1. ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Σε περίπτωση που έχετε γίνει αποδέκτης οποιασδήποτε συμπεριφοράς βίας ή παρενόχλησης στους χώρους εργασίας  ή έχει υποπέσει στην αντίληψή σας οποιοδήποτε σχετικό περιστατικό σε βάρος τρίτου προσώπου εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, μπορείτε να υποβάλλετε την καταγγελία σας εγγράφως στον/στην Διευθυντή/Διευθύντρια  του Τμήματος Προσωπικού της εταιρείας με τους κάτωθι τρόπους:

 • Είτε στο Email hr@diadikasia.gr
 • Είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15232 με αποδέκτη τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του Τμήματος  Προσωπικού της εταιρείας είτε με email στον/στην ίδιο-ια.

 

 1. ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η καταγγελία θα πρέπει να γίνεται εγγράφως.

Σε αυτήν θα πρέπει να περιγράφεται το περιστατικό βίας ή παρενόχλησης με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και συγκεκριμένα να αναφέρονται:  α) ο τόπος και ο χρόνος κατά τον οποίο έλαβε χώρα το περιστατικό βίας και παρενόχλησης, β) το όνομα και το επίθετο του προσώπου που εκδήλωσε τη βίαιη και παρενοχλητική συμπεριφορά, γ) το όνομα και το επίθετο του προσώπου που υπέστη την εν λόγω συμπεριφορά, δ) λεπτομερή περιγραφή του περιστατικού που έλαβε χώρα και που συνιστά πράξη βίας και παρενόχλησης και ε) προσκόμιση τυχόν αποδεικτικών στοιχείων ή μαρτυριών που επιβεβαιώνουν τη βασιμότητα της καταγγελίας. 

Όσο πιο ακριβής και εμπεριστατωμένη είναι μία καταγγελία, τόσο ευκολότερη και αποτελεσματικότερη καθίσταται η διερεύνησή της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί στο πρόσωπο που υπέβαλλε την καταγγελία, σε περίπτωση που χρειαστεί να παρασχεθούν περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για το εν λόγω περιστατικό.

Οι καταγγελίες θα πρέπει να είναι αληθείς και να υποβάλλονται καλόπιστα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται ρητά η υποβολή κακόβουλης καταγγελίας, ήτοι καταγγελίας που αναφέρει ψευδή στοιχεία και περιστατικά και στόχο έχει να πλήξει την υπόληψη και να διαβάλλει την προσωπικότητα οποιουδήποτε εργαζόμενου.  Σε περίπτωση υποβολής κακόβουλης καταγγελίας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει πειθαρχικές ποινές σε βάρος του προσώπου που την υπέβαλλε.

 

 1. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας πολιτικής και διερεύνησης των καταγγελιών η εταιρεία συγκροτεί Ομάδα Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών (στο εξής για λόγους συντομίας «Ομάδα Διαχείρισης»), η οποία αποτελείται από 3 άτομα και συγκεκριμένα από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια του Τμήματος Προσωπικού,  από τον νομικό σύμβουλο  της Εταιρίας και τον Αντιπρόεδρο ΔΣ της Εταιρίας και η οποία αξιολογεί την έγγραφη καταγγελία που έχει γίνει στο τμήμα Προσωπικού. Σε περίπτωση που η καταγγελία έχει ενδείξεις ότι είναι βάσιμη, τότε η Ομάδα Διαχείρισης, συγκεντρώνει τα στοιχεία που συνέλεξε, την καταγγελία που κατατέθηκε στο πρόσωπο αναφοράς και ενεργοποιεί την πειθαρχική διαδικασία.

Οι επιβαλλόμενες ποινές σε αυτή την περίπτωση, πέραν αυτών που προβλέπονται ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, ήτοι:

                α)            Για πρώτη φορά πρόστιμο μέχρι και το 25% του ημερομισθίου ή του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

        β)            Σε περίπτωση υποτροπής του μισθωτού υποχρεωτική αποχή από την εργασία (προσωρινή απόλυση) του εργαζόμενου από την εργασίας του μέχρι 10 ημέρες συνολικά ανά ημερολογιακό έτος, εφ' όσον ο εργαζόμενος υποπέσει σε σοβαρή    αντιπειθαρχική παράβαση.

 Σε περίπτωση που η καταγγελία αφορά ή εμπλέκει με οποιοδήποτε τρόπο κάποιο από τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης, τότε το εν λόγω πρόσωπο πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και να ζητήσει την εξαίρεσή του από την Ομάδα Διαχείρισης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων. Στην περίπτωση αυτή το εμπλεκόμενο μέλος θα αντικατασταθεί με άλλο εργαζόμενο, με ευθύνη και μέριμνα του Διευθύνοντα Συμβούλου.

 

 1. ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Ομάδα Διαχείρισης δεσμεύεται θα διεξάγει την έρευνα για το καταγγελθέν περιστατικό βίας ή παρενόχλησης με απόλυτη αντικειμενικότητα και αμεροληψία, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα αλλά και τον καταγγελλόμενο προκειμένου να συλλέξει περαιτέρω πληροφορίες για το περιστατικό.

Στη συνέχεια μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί και αφού διαπιστωθεί η βασιμότητα της καταγγελίας, η Ομάδα Διαχείρισης θα συντάσσει έκθεση με τα συμπεράσματά της και θα προτείνει στη διοίκηση της εταιρείας τα κατάλληλα κατά την κρίση της μέτρα για την πειθαρχική αντιμετώπιση του περιστατικού.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της τριμελούς επιτροπής  λαμβάνει απόφαση σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν : α) σύσταση συμμόρφωσης, β) αλλαγή θέσης ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας, γ) καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας με την επιφύλαξη της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, δ) διαθεσιμότητα, ε) υποβολή προστίμου και στ) περαιτέρω νομικές ενέργειες.

 

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία αλλά και η Ομάδα Διαχείρισης υποχρεούνται να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται τις υποβληθείσες καταγγελίες υπό καθεστώς απόλυτης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και να μη γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με την καταγγελία ή τα περιστατικά που περιγράφονται  σε αυτήν, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που δύναται να οδηγήσει στην ταυτοποίηση των προσώπων που εμπλέκονται στην καταγγελία, εκτός αν τυχόν γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών επιβάλλεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία ή ζητηθεί από δικαστική ή διοικητική αρχή.

Στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 4808/2021 για την προστασία της εργασίας, η εταιρεία υποχρεούται να αντιμετωπίζει και να καταπολεμά μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης με στόχο τη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τέτοιες συμπεριφορές. Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις οφείλει να εφαρμόζει ειδικές πολιτικές διαχείρισης περιστατικών βίας και παρενόχλησης που περιλαμβάνουν την έρευνα των σχετικών καταγγελιών, που θα υποβάλλονται από τους εργαζόμενους.

Στα πλαίσια αυτά η εταιρεία μέσω της Ομάδας Διαχείρισης θα επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται στις καταγγελίες αυτές, σε απόλυτη πάντα συμμόρφωση με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από παράνομη επεξεργασία, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016, ο Ν. 4624/2019 αλλά και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εταιρεία εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή κοινοποίηση, ενώ σε κάθε περίπτωση θα υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας, δηλαδή τη διερεύνηση της καταγγελίας του εργαζόμενου και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των συμπεριφορών αυτών. Πρόσβαση στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα έχουν μόνο τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,  οι οποίοι δεσμεύονται αντιστοίχως να τηρούν το απόρρητο της διαδικασίας.

Η εταιρεία θα τηρεί αρχείο με τις εν λόγω καταγγελίες και τα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτές για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι την πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισής της, εκτός εάν εκκρεμεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία σε βάρος οποιουδήποτε εμπλεκόμενου, οπότε και θα διατηρούνται τα σχετικά αρχεία μέχρι την ολοκλήρωση της. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των δικαστικών αρχών οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί σε σχέση με καταγγελλόμενο περιστατικό βίας ή παρενόχλησης. 

 

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ

Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατέψει τον εργαζόμενο που καλόπιστα καταγγέλλει οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης εντός του χώρου εργασίας  και στα πλαίσια αυτά θα επιδείξει μηδενική ανοχή σε τυχόν εκδικητικές ενέργειες σε βάρος του, όπως απειλές, σωματική ή ψυχολογική βία, εκφοβισμό ή οποιαδήποτε άλλη δυσμενή επίπτωση στις συνθήκες εργασίας συνέπεια της καταγγελίας του, όπως ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά υποβιβασμό, περιορισμό των καθηκόντων του, δυσμενή μετακίνηση, μείωση μισθού, άρνηση παροχής άδειας, τροποποίηση στο ωράριο κλπ. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την εταιρεία ή καταγγελθεί από τον εργαζόμενο οποιοδήποτε περιστατικό που να συνιστά αντίποινα, η εταιρεία θα λαμβάνει άμεσα μέτρα σε βάρος του υπαίτιου προσώπου.