GR
Αναζήτηση

Υγεία & Φάρμακα

KEEP-HER-GENES

Ανάπτυξη καινοτόμου εμβρυολογικής τεχνικής για την θεραπεία μιτοχονδριακής/ κυτταροπλασματικής νόσου μητέρας στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: μεταφορά μειωτικής ατράκτου. 

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή αποτελεί την πιο ασφαλή μέθοδο σε υπογόνιμα ζευγάρια, ενώ η ανάγκη στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι μεγάλη λόγω του προβλήματος της υπογονιμότητας. Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες κατά την εφαρμογή της Invitro fertilization (IVF) εξωσωματικής γονιμοποίησης συχνά συσχετίζονται με μιτοχονδριακές δυσλειτουργίες αλλά και με άλλες κυτταροπλασματικές δυσλειτουργίας.

Η παρούσα πρόταση έχει ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής της εξωσωματικής γονιμοποίησης, αντιμετωπίζοντας τα παραπάνω προβλήματα με την τεχνική της μεταφοράς μειωτικής ατράκτου (maternal spindle transfer, MST). Kατά την τεχνική MST γίνεται μεταφορά μειωτικής ατράκτου, δηλ., του DNA της μητέρας στην φάση της μείωσης, μέσα σε υγιές ωάριο δότριας αφού πρώτα έχει γίνει εκπυρήνωση αυτού. Ετσι εξασφαλίζεται η διατήρηση του γενετικού υλικού της μητέρας και κατά συνέπεια η μεταβίβαση των γενετικών χαρακτηριστικών της στο παιδί χρησιμοποιώντας μόνο τον «κυτταροπλασματικό χώρο» και τα μιτοχόνδρια ωαρίου της δότριας.

Τα αναμενόμενα οφέλη είναι (α) οι ασθενείς θα έχουν περισσότερες πιθανότητες απόκτησης τέκνων, (β) θα αποφευχθούν περιττοί, πιθανόν επιβλαβείς για την υγεία της μητέρας κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης, (γ) το έμβρυο θα φέρει τα γενετικά χαρακτηριστικά της μητέρας, χωρίς γενετικές διαταραχές και χωρίς να φέρει ξένα γενετικά χαρακτηριστικά, (δ) επωφελούνται και τα δύο φύλα εξ ίσου, (ε) Η μικροσκόπηση φθορισμού θα αναδείξει νέους δείκτες και θα ανοίξει προοπτικές στην έρευνα της IVF (στ) το οικονομικό όφελος θα είναι μεγάλο μέσω της νέας διαπιστευμένης θεραπείας, ενώ θα μπορεί να μετρηθεί σε νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών της IOL στην Ελλάδα και και σε στοχευμένο ιατρικό τουρισμό, μέσω του οποίου θα δημιουργηθούν επί πλέον έσοδα για διάφορους τομείς στην χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

RELEVIUM

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος μέσω μιας πολυτροπικής παρέμβασης καθοδηγούμενης από Τεχνητή νοημοσύνη (AI), που συνδυάζει τη διαχείριση του πόνου, της διατροφή και της φυσική δραστηριότητα (HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01)

 

Ο καρκίνος του παγκρέατος έχει το χαμηλότερο ποσοστό επιβίωσης μεταξύ άλλων καρκίνων και ευθύνεται για 95.000 θανάτους κάθε χρόνο στην ΕΕ. Η θεραπεία του είναι συνήθως παρηγορητική, με στόχο την επιβράδυνση της εξέλιξης του όγκου και τη διαχείριση των συμπτωμάτων. Η κύρια υπόθεση του RELEVIUM είναι ότι η ποιότητα ζωής (QoL) των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με τη μείωση του πόνου μέσω εξαιρετικά εξατομικευμένων στρατηγικών διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και διαχείρισης πόνου, εκτός από τη χημειοθεραπεία.

Για να επιτευχθεί αυτό, το RELEVIUM θα ενδυναμώσει τους ασθενείς με ψηφιακά εργαλεία που διευκολύνουν την επικοινωνία ασθενή-γιατρού και τους δίνουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται μόνοι τους τη νόσο τους. Το RELEVIUM θα χρησιμοποιήσει (i) ένα έξυπνο ρολόι πολλαπλών αισθητήρων και ένα καινοτόμο έμπλαστρο απομακρυσμένου υπερήχου, (ii) αλγόριθμους AI για συνεχή απομακρυσμένη παρακολούθηση του πόνου και της σαρκοπενίας, καθώς και για υποστήριξη αποφάσεων και (iii) εφαρμογές ασθενών και φροντιστών. Σε συνδυασμό, αυτά τα εργαλεία θα παρέχουν μια ροή στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη των συμπτωμάτων και θα επιτρέψουν στους γιατρούς να εφαρμόζουν εξατομικευμένα σχέδια φροντίδας. Το RELEVIUM συγκεντρώνει μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών και θα εμπλέξει επίσης τους ασθενείς και τους φροντιστές τους σε μια επαναληπτική διαδικασία συνδημιουργίας. Το έργο θα πραγματοποιήσει αρχικά μελέτη σκοπιμότητας και συλλογής δεδομένων.

Η μελέτη στοχεύει στη βελτιστοποίηση της συμμόρφωσης των ασθενών και στη συλλογή δεδομένων για την ανάπτυξη της παρέμβασης. Στη συνέχεια, μια τυχαία κλινική δοκιμή σε πέντε κέντρα (RELEVIUM-RCT) θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας για ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος ως προς την ποιότητα ζωής τους. Θα διερευνηθούν διάφορα δευτερεύοντα αποτελέσματα, όπως η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας της παρέμβασης, οι δυνατότητές της στην αύξηση της ισότητας στην υγεία και στην ανακούφιση από το άγχος των οικογενειών των ασθενών. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα οδηγήσουν σε συστάσεις για την ενσωμάτωση της απομακρυσμένης παρακολούθησης και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων QoL στην παρηγορητική φροντίδα για προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

iPROLEPSIS

Η φλεγμονή της ψωριασικής αρθρίτιδας εξηγείται μέσω ανάλυσης δεδομένων πολλαπλών πηγών που καθοδηγεί ένα νέο εξατομικευμένο οικοσύστημα ψηφιακής φροντίδας (HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01)

Η ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) είναι μια χρόνια, προοδευτική, φλεγμονώδης νόσος που επηρεάζει το 1-2% του γενικού πληθυσμού, ενώ εκδηλώνεται σε ποσοστό έως και 30% των ατόμων με ψωρίαση (PsO). Η μετάβαση από την υγεία στο PsA είναι επί του παρόντος μη ανιχνεύσιμη. Η διάγνωση της πρώιμης PsA είναι δύσκολη ακόμη και σε ασθενείς με PsO. Η μη έγκαιρη διάγνωση είναι συχνή και συμβάλλει στην πρώιμη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, αυξάνοντας επίσης την επιβάρυνση των πολλαπλών συννοσηροτήτων που σχετίζονται με την ΨΑ.

Tο iPROLEPSIS φιλοδοξεί να ρίξει φως στη μετάβαση από την υγεία σε PsA με ένα ολοκληρωμένο μοντέλο PsA πολλαπλών κλιμάκων/πολυπαραγοντικών που χρησιμοποιεί νέα αξιόπιστη ανάλυση πολλαπλών πηγών βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη (βαθμός υγείας, περιβάλλοντος, γενετικής, συμπεριφοράς). Η εφαρμογή θα συγκεντρώνει δεδομένα για τον ψηφιακός φαινοτυπικός προσδιορισμός φλεγμονωδών συμπτωμάτων με έμφαση στην παρακολούθηση κινητικών εκδηλώσεων με χρήση έξυπνων συσκευών και φορητών συσκευών. Για να προωθηθεί τελικά η διάγνωση και η φροντίδα του PsA, τα μοντέλα θα μεταφραστούν σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα υγείας που θα περιλαμβάνει αξιόπιστα εργαλεία για την υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας στον έλεγχο ασθενειών, την παρακολούθηση και τη θεραπεία μέσω ποσοτικών, εξηγήσιμων αποδεικτικών στοιχείων και την ενδυνάμωση των ατόμων με / κίνδυνο εκδήλωσής PsA με προσαρμοσμένες γνώσεις και προληπτικές παρεμβάσεις βασισμένες σε δραστικούς παράγοντες.

Το έργο θα κατευθύνει τις ερευνητικές και αναπτυξιακές του προσπάθειες ακολουθώντας ένα αξιόπιστο πλαίσιο για ηθική, νόμιμη τεχνητή νοημοσύνη και μια προσέγγιση συν-δημιουργίας με επίκεντρο τον χρήστη που βασίζεται στη συνεχή συμμετοχή των βασικών ενδιαφερομένων κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή της ψηφιακής υγείας, διασφαλίζοντας την επιτυχή ένταξη του τελευταίου στη συνέχεια της περίθαλψης.