Δημόσιος Τομέας

Η κεντρική κυβέρνηση στην Ελλάδα βρίσκεται σε μια φάση αναδιαμόρφωσης και σημαντικών αλλαγών των δημόσιων πολιτικών και της δημόσιας διοίκησης, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας, της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει με περιορισμένο προϋπολογισμό να προσαρμοσθεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να ανακαλύψει νέους τρόπους για οικονομική ανάπτυξη με έμφαση την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

 

Πώς η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση θα προσαρμοσθούν σε όλη αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού και θα πετύχουν τους στόχους τους;

 

Η εταιρία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING S.A. διαθέτοντας πάνω από είκοσι χρόνια εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Δημόσιο Τομέα και έχοντας στο πελατολόγιο της πληθώρα φορέων που ανήκουν στον Δημόσιο κι ευρύτερο δημόσιο τομέα, μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση και αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων πολύπλοκων και απρόβλεπτων μεταρρυθμίσεων, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αλλαγών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των κυβερνήσεων.