Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει μεσαίες επιχειρήσεις – κατά προτεραιότητα - των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του «ΕΣΠΑ 2014-2020», προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Ενημερωτικό

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Πρόσκληση