GR
Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Την 3 Μαρτίου 2023 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά συνολικού ποσού εκατόν πεννηντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€155.500,00) με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και ακύρωση τριάντα μία χιλιάδων εκατό (31.100) προνομιούχων μετοχών Σειράς Γ’ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις 6 Φεβρουαρίου του 2023 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά συνολικού ποσού εκατόν πεννηντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€155.500,00) με την έκδοση τριανταμία χιλιάδων εκατό (31.100) εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών Σειράς Γ΄ χωρίς δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική αξία εκάστης μετοχής πέντε (5) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρα 5 & 6 του καταστατικού, παραίτηση μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Την 21 Απριλίου 2022 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά συνολικού ποσού ογδόντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (84.250,00€) με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους και ακύρωση δεκαέξι χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (16.850) προνομιούχων μετοχών Σειράς Β’ χωρίς δικαίωμα ψήφου.