GR
Αναζήτηση

Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Loock Me

Ευφυές ψηφιακό αποθετήριο τοποθεσιών για κινηματογράφηση εμπλουτισμένο με τεχνικές βαθιάς μάθησης για πολυτροπική αυτοματοποιημένη αποθήκευση, αναζήτηση και ανάκτηση


 

Η οπτικοακουστική βιομηχανία, θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανίες μιας χώρας ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της οικονομίας. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας καινοτόμας πλατφόρμας που θα προβάλει λεπτομερώς τις δυνατότητες οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της χαρτογράφησης του πλούτου της, την αποτύπωση του έμψυχου δυναμικού της και των υλικοτεχνικών υποδομών της.

Η πλατφόρμας Media Asset Management που θα προσφέρεται στο υπολογιστικό νέφος (cloud) θα δίνει τη δυνατότητα για ενοποιημένη και ευφυή αξιοποίηση και αναζήτηση. Βασικό χαρακτηριστικό του ερευνητικού έργου είναι η εφαρμογή :

(α) σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης περιεχομένου των πολυμέσων και της εικόνας, βασισμένες στην αιχμή της τεχνολογίας (βλ. deep learning, επεξεργασία φυσικής γλώσσας) με στόχο την αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση των δεδομένων και

(β) αποτελεσματικών μεθόδων αναζήτησης μέσω ανάπτυξης τεχνικών για την αυτοματοποιημένη σημασιολογική σύνδεση των δεδομένων και αντίστοιχα αναζήτησης.

Η προτεινόμενη έρευνα αναμένεται να φέρει σημαντικά αποτελέσματα σε πλήθος τεχνολογιών αιχμής. Συνδυάζοντας τα ως άνω στην πλατφόρμα Loock Me με την προτεινόμενη έρευνα θα επιτευχθεί: - βελτιωμένη ικανότητα έρευνας και αναζήτησης του οπτικοακουστικού περιεχομένου, σημαντική βελτίωση στη διαδικασία αναζήτησης, ευρεία διάδοση των πόρων που προσφέρει η Ελλάδα, μείωση κόστους υπηρεσιών και ενίσχυση των δυνατοτήτων μικρομεσαίων ή μικρών επιχειρήσεων, σημαντική τόνωση της εγχώριας παραγωγής πολιτιστικού/οπτικοακουστικού περιεχομένου, μείωση της γραφειοκρατίας μέσω της χρήσης λύσεων ΤΠΕ, προώθηση της έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής με αντίστοιχη θετική συνεισφορά στην απασχόληση αλλά και στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

KAR@GIOZIS


Ανάπτυξη Συστήματος Βασισμένου σε Τεχνικές Αποτύπωσης Κίνησης, Τρισδιάστατων Μοντέλων Χαρακτήρων και Επαυξημένης Πραγματικότητας για την Ανάδειξη της Λαϊκής Παράδοσης: Καραγκιόζης σε Κινούμενα Σχέδια

 

Ο Καραγκιόζης είναι κεντρικός χαρακτήρας του παραδοσιακού Θεάτρου Σκιών, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποκαλείται με το όνομα του πρωταγωνιστή του. Είναι μέρος της Ελληνικής Παράδοσης και μέχρι την εμφάνιση του κινηματογράφου και της τηλεόρασης ήταν το κύριο μέσο διασκέδασης των Ελλήνων και ιδιαίτερα των παιδιών. Μέχρι σήμερα η απόδοση του Καραγκιόζη και των έργων, που ποικίλουν σε θεματολογία, γίνεται με τον παραδοσιακό θέατρο σκιών και γνωστούς σε Ελλάδα καραγκιοζοπαίχτες. Το KAR@GIOZIS επιχειρεί την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία ταινιών κινούμενων σχεδίων του Καραγκιόζη σε τρεις διαστάσεις. Για τη ανάπτυξη του έργου γίνεται χρήση τεχνολογιών, όπως αποτύπωσης κίνησης με αισθητήρες, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, σχεδιασμός ψηφιακών 3D μοντέλων χαρακτήρων, παραγωγής ταινιών με ψηφιακά μέσα, κ.α.

Για την επίτευξη του έργου αναπτύχθηκαν σενάρια, έγινε επιλογή χαρακτήρων και περιβαλλόντων, καταγράφηκαν κινήσεις σώματος και προσώπου, αναπτύχθηκαν τεχνικές σύντηξης δεδομένων, και έγινε χρήση των κινήσεων των καραγκιοζοπαιχτών ενώ ενσωματώθηκαν τα δεδομένα σε 3D περιβάλλοντα για την δημιουργία 3D ταινιών. Το ουσιαστικό αποτέλεσμα του έργου είναι η δημιουργία συστήματος και μεθοδολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών που συμμετέχουν για την παραγωγή ταινιών κινούμενων σχεδίων και την προώθησής τους στις διεθνείς αγορές με βάση θέματα τα οποία προέρχονται από τον πολιτισμό μας και τη λαϊκή παράδοση.

MyHealthTravel

Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Προώθησης και Διαχείρισης Ιατρικού Τουρισμού


 

To «MyHealthTravel» είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης υπηρεσιών (ηλεκτρονικής πλατφόρμας) Ιατρικού Τουρισμού για τις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σκοπό την διάδραση των εμπλεκομένων στον Τουρισμό και την Υγεία και την δημιουργία brand Ιατρικού Τουρισμού. Το οικοσύστημα του Ιατρικού Τουρισμό συνθέτουν Δημόσιοι/Ιδιωτικοί Φορείς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Ιδιώτες Ασθενείς Ξενοδοχεία, Υπηρεσίες Μεταφοράς & Εστίασης, Πάροχοι Ειδικών Μορφών Τουρισμού, Διαμεσολαβητές (Facilitators),Δήμοι/Περιφέρειες, Ασφαλιστικά Ταμεία/Εταιρείες.

Η σύμπραξη και διάδραση όλων των συμμετεχόντων με σκοπό τη δημιουργία του Ιατρικού Τουρισμού αποτελεί διεθνή καινοτομία, γιατί θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και προσωποποιημένη σύνθετη παρεχόμενη υπηρεσία. Η ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού, με πιλότο την καινοτόμα αυτή εφαρμογή και η ανάδειξή του σε μια νέα ειδική μορφή τουρισμού, είναι επιτακτική και έχει τεράστια οφέλη για την χώρα. Πέραν των προφανών εσόδων για την εθνική οικονομία, η διάδραση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας για όλους τους εμπλεκόμενους στον ιατρικό και τουριστικό τομέα. Ειδικά ο τουριστικός κλάδος θα ωφεληθεί τα μέγιστα, εφόσον θα εισέλθει για πρώτη φορά σε μια αγορά, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

MedDietAgent

Ευφυής Context-aware Εφαρμογή με σκοπό την Εναρμόνιση των Ατομικών Διατροφικών Επιλογών με τη Μεσογειακή Διατροφή στην Ελλάδα μέσω Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης
Το MedDietAgent αποτελεί ένα σύστημα κινητού υπολογισμού για την εναρμόνιση των διατροφικών επιλογών του χρήστη με τις εθνικές διατροφικές συστάσεις, με έμφαση στη Μεσογειακή δίαιτα. Κύριο καινοτόμο χαρακτηριστικό του συστήματος MedDietAgent αποτελεί η ενσωμάτωση τεχνολογιών ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning - RL), οι οποίες επιτρέπουν τη δυναμική παραγωγή συστάσεων (actions). Η διατροφική κατάσταση του ατόμου, από την οποία θα διαμορφώνεται η είσοδος του αλγόριθμου ενισχυτικής μάθησης, θα παράγεται μέσω ενός συστήματος πολύτροπης καταγραφής του φαγητού και αυτοματοποιημένης διατροφικής ανάλυσης των γευμάτων.

Ειδικότερα, το MedDietAgent εφαρμόζει τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και υπολογιστικής όρασης στοχεύοντας στην αύξηση του βαθμού λεπτομέρειας καταγραφής και ανάλυσης του φαγητού και, παράλληλα, στη μείωση του χρόνου και του βαθμού συμμετοχής του χρήστη στην εν λόγω διαδικασία. Αντίστοιχα, τεχνολογίες ολογραφικής απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση της εξόδου του MedDietAgent, με στόχο την αύξηση του βαθμού αφοσίωσης στην προτεινόμενη εφαρμογή, και, δυνητικά, του βαθμού συμμόρφωσης στο Μεσογειακό διατροφικό πρότυπο. Η λειτουργικότητα του MedDietAgent θα προσαρμόζεται στις προσωπικές προτιμήσεις του ατόμου και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές του επιλογές και αποφάσεις (στο σπίτι, στο περιβάλλον εργασίας, στο εστιατόριο, στις διακοπές). Το MedDietAgent απευθύνεται σε υγιείς ενήλικες με δυνατότητα χρήσης από χρόνιους ασθενείς λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ιατρικές παραμέτρους (π.χ. αρτηριακή πίεση, γλυκόζη αίματος).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.