ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΚΩΔ. INT4
Project Manager for Horizon2020 Projects
ΚΩΔ. INT5
Business Development Manager for Brussels office
ΚΩΔ. INT6
Senior Business Development Manager for EuropeAid Projects