GR
Αναζήτηση

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

Cargo Bikes and Drones

Μεταφορές φορτίων με Ποδήλατα και Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα

Το προτεινόμενο έργο αναφέρεται σε ένα πρώτο στάδιο εισαγωγής drone και cargo bike στις εμπορευματικές μεταφορές για την κάλυψη κάποιων ξεχωριστών αναγκών, είτε ως προς την ταχύτητα της μεταφοράς, είτε ως προς την προστασία κάποιων προστατευόμενων, ευαίσθητων περιβαλλοντικά, τμημάτων της πόλης. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε επόμενο στάδιο, όταν η τεχνολογία τους έχει εξελιχθεί, drone και cargo bike θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πιο συμβατικών αναγκών μεταφοράς, διότι θα μπορούν να μεταφέρουν μεγαλύτερα βάρη, άρα θα εξυπηρετούν πιο συγκεντρωμένες αποστολές. Τότε, τα διαμετακομιστικά κέντρα θα αποτελούν έναν πρώτο ενδιάμεσο προορισμό στην αλυσίδα μεταφοράς μέχρι τον τελικό παραλήπτη. Αντίθετα, στην πρώτη φάση των ελαφρών, επομένως πιο εξατομικευμένων μεταφορών, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν μικρές βάσεις απογείωσης/προσγείωσης, όπου θα γίνεται η μεταφόρτωση μεταξύ drone και cargo bike. Οι βάσεις αυτές θα είναι συνδεδεμένες on line με το διαμετακομιστικό κέντρο.

Το έργο έχει ως στόχο:

α) να ερευνήσει τα ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση των drones και των ποδηλάτων στις εμπορευματικές μετακινήσεις, σε τμήματα της πόλης με διάφορα πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά,

β) να παράξει ένα πρότυπο που θα υπολογίζει κόστος, ενεργειακή κατανάλωση και χρόνους μετακίνησης με τα μέσα αυτά ανά χιλιόμετρο σε διαφορετικές συνθήκες. γ) να δημιουργήσει ένα λογισμικό στο οποίο θα εισάγονται στοιχεία ως προς τη θέση των σημείων απογείωσης/προσγείωσης, τις διευθύνσεις αποστολέων και παραληπτών και τα χαρακτηριστικά των χερσαίων δικτύων.

Ram


Εξυπνο & Διαλειτουργικο Συστημα Ενημερωσης Του Συνολου Των Χρηστων Των Οδων Και Αυτοκινητοδρομων Σε Πραγματικο Χρονο

 

Το RAM (Road Alert Messaging system) αντιμετωπίζει ολιστικά την ενημέρωση του συνόλου των χρηστών των οδών, κυρίως σε αυτοκινητόδρομους, μέσω μετάδοσης έγκυρων και υπεύθυνων μηνυμάτων απευθείας από τον διαχειριστή προς κάθε ενδιαφερόμενο και χρήστη του. Mέσω τεχνολογίας εντοπισμού και χαρτογραφικών πληροφοριών και Internet of Things, το σύστημα παρέχει στοχευμένη πληροφόρηση για κάθε είδους μήνυμα θελήσει να στείλει ο διαχειριστής στους χρήστες της οδού, τους οποίους όμως θα αφορά αποκλειστικά (γίνεται διάκριση ακόμη και σε φορά οδού) και για όσο χρονικό διάστημα κριθεί ότι είναι αναγκαίο. Με αυτό τον τρόπο ξεπερνώνται προβλήματα υφιστάμενων υποδομών (οι σημερινές φωτεινές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων είναι τοποθετημένες ανά 40-50χλμ, απόσταση που κρίνεται εξαιρετικά μεγάλη και τις περισσότερες φορές μη χρηστική), αλλά και μετάδοσης περιττών πληροφοριών στους κινούμενους (τα μηνύματα θα αποστέλλονται αποκλειστικά και μόνον σε αυτούς που σίγουρα θα έρθουν αντιμέτωποι με την κατάσταση που προειδοποιούν/περιγράφουν). Επιπλέον αυξάνεται η αξιοπιστία της λειτουργίας των οδών, αφού οι χρήστες τους (οδηγοί, επιβάτες, κ.α.) για ό,τι και να έχει συμβεί σε λίγα χιλιόμετρα από αυτούς, θα γνωρίζουν από πριν ότι θα ειδοποιηθούν.

Η επικοινωνία Ο2V-D-P (Operator to Vehicle-Driver-Passenger) στο προτεινόμενο έργο αποτελεί καινοτόμα και έξυπνη λύση σε υφιστάμενες ελλείψεις διεθνώς στον τομέα των μεταφορών, δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον κώδικα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

PARCEL

Πλατφόρμα προώθησης της συνεργατικής οικονομίας στην αγορά διανομής δεμάτων (PARCEL)

 

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας η οποία θα στοχεύει στην εισαγωγή του μοντέλου της συνεργατικής οικονομίας (collaborative ή sharing economy) στην ελληνική αγορά διανομής δεμάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μοντέλα συνεργατικού χαρακτήρα έχουν προκαλέσει τα τελευταία χρόνια τεράστιες αλλαγές σε πλήθος αγορών (AirBnB, Uber, Beat κλπ.). Τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να συμβάλουν δυναμικά στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη, χάρη στην καινοτομία που τα χαρακτηρίζει. Επιπλέον, προάγουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και δημιουργούν νέες πηγές εισοδήματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.