Εργαλειοθήκη για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

(νέο Πρόγραμμα, αναμένεται)

Απευθύνεται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ, με άμεση ένταξη σε αυτό των δικαιούχων οι οποίοι εμφανίζουν τουλάχιστον 2 Ε.Μ.Ε. (ετήσιες μονάδες εργασίας) μισθωτής εργασίας κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση και έχουν βαθμολογία άνω του 50.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι η αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, οι παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, τα συστήματα ποιότητας, οι τεχνικές μελέτες μηχανικού και το μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 30.000 € έως 150.000 €.

Συνολικός διαθέσιμος Προϋπολογισμός: 400.000.000 €

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.