Παροχή Υπηρεσιών

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα εταιρείες 3PL αναζητούν λύσεις και εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα οργάνωσης λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων τους, του σχεδιασμού νέων ή της επέκτασης υφιστάμενων χώρων, της κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στοχεύοντας στην μείωση του κόστους λειτουργίας με ταυτόχρονη αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Η μηχανογραφική υποστήριξη με την σχεδίαση και παρακολούθηση υλοποίησης πληροφοριακών λύσεων, περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες μας.

Πέραν αυτών κάθε εταιρεία παροχής υπηρεσιών μπορεί να υποστηριχθεί από τους συμβούλους μας σε θέματα λειτουργικής αναδιοργάνωσης, μηχανογραφικής υποστήριξης, ανεύρεσης προσωπικού, οργανωτικής αναδιάρθρωσης, καθώς και ανάπτυξης πωλήσεων.