Νέα συνεργασία με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η εταιρεία ανέλαβε και υλοποιεί για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το λειτουργικό και τεχνολογικό σχεδιασμό ενός Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Συστήματος Διοδίων Αναλογικής (Χιλιομετρικής) Χρέωσης.