Μήνας
 • Ιανουάριος
 • Φεβρουάριος
 • Μάρτιος
 • Απρίλιος
 • Μάιος
 • Ιούνιος
 • Ιούλιος
 • Αύγουστος
 • Σεπτέμβριος
 • Οκτώβριος
 • Νοέμβριος
 • Δεκέμβριος
Χρόνος
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Καθαρισμός φίλτρων

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει μεσαίες επιχειρήσεις – κατά προτεραιότητα - των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του «ΕΣΠΑ 2014-2020», προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Ενημερωτικό

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός Πρόσκληση