Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των Απαιτούμενων Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α΄ Κύκλος»

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσε απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α΄ Κύκλος» για την κατηγορία Δικαιούχων Α (άνεργοι). Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00.