GR
Αναζήτηση
Μήνας
 • Ιανουάριος
 • Φεβρουάριος
 • Μάρτιος
 • Απρίλιος
 • Μάιος
 • Ιούνιος
 • Ιούλιος
 • Αύγουστος
 • Σεπτέμβριος
 • Οκτώβριος
 • Νοέμβριος
 • Δεκέμβριος
Χρόνος
 • 2024
 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
Καθαρισμός φίλτρων

Αναπτύσσοντας έξυπνες λύσεις για τελωνειακούς ελέγχους μέσω του νέου έργου BAG-INTEL

BAG-INTEL: ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής λύσης βασισμένης στην τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη τελωνειακών αρχών στην ανίχνευση λαθραίων εμπορευμάτων σε αποσκευές

Υπό την αιγίδα του χρηματοδοτικού μηχανισμού Horizon Europe, το BAG-INTEL αποτελεί ένα νέο έργο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας λύσης για την υποστήριξη των τελωνειακών αρχών αναφορικά με την αντιμετώπιση του επαναπροσδιορισμού των εντοπισμένων ύποπτων αποσκευών για χειροκίνητο έλεγχο. Με την κατανόηση του συνόλου της τελωνειακής διαδικασίας και την υποστήριξή της με νέες τεχνολογίες, διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του τελωνειακού ελέγχου των αποσκευών, χωρίς την αύξηση του τελωνειακού προσωπικού που εμπλέκεται στη διαδικασία.

 

Τα συστήματα τελωνειακού ελέγχου αποσκευών στους αερολιμένες ανιχνεύουν και επεξεργάζονται περιπτώσεις αποσκευών που περιέχουν προϊόντα λαθρεμπορίου, δηλαδή εμπορεύματα που εισάγονται παράνομα ή των οποίων η εισαγωγή δεν δηλώθηκε στο τελωνείο για εκτελωνισμό, όπως ναρκωτικά, καπνός, είδη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση, πρώτες ύλες τροφίμων ή συνάλλαγμα. Ανάλογα με την αξιολόγηση του κινδύνου μιας συγκεκριμένης άφιξης, το προσωπικό που ασχολείται με τον τελωνειακό έλεγχο δύναται να προβεί σε μη παρεμβατικό έλεγχο των αποσκευών της αφιχθείσας πτήσης (ακτίνες Χ/CT), ο οποίος συμβάλλει στον εντοπισμό ύποπτων συσκευών, οι οποίες στη συνέχεια αξιολογούνται από τον χειροκίνητο έλεγχο. Η κύρια πρόκληση για την τελωνειακή επιχείρηση είναι η εκ νέου ταυτοποίηση των αποσκευών, κατόπιν παραλαβής τους από τον επιβάτη από τον ιμάντα παραλαβής αποσκευών του αεροδρομίου, ενώ προχωράει προς την έξοδο. Με την αύξηση του αριθμού των επιβατών που φτάνουν αεροπορικώς σε αεροδρόμια συνοριακών περιοχών, η ανάγκη για την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του τελωνειακού ελέγχου είναι επιτακτική.

Η λύση που προσφέρεται μέσω του έργου BAG-INTEL αφορά στην υποστήριξη των τελωνειακών ομάδων για αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, περιλαμβάνοντας κάμερες υψηλής ανάλυσης και προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, παρέχοντας έναν συνεχή και ενδελεχή επαναπροσδιορισμό των αποσκευών. Η λύση θα βοηθήσει να διασφαλιστεί πως όλες οι αποσκευές σαρώνονται και πως οι ύποπτες αποσκευές παρακολουθούνται, ώστε το προσωπικό του τελωνείου να μπορεί εύκολα να τις εντοπίσει και επιθεωρήσει χειροκίνητα.

Για την περαιτέρω ενίσχυση της αποδοτικότητας του τελωνειακού ελέγχου, το έργο θα περιλαμβάνει επιπλέον τη λύση του επαναπροσδιορισμού – παρέχοντας νέες, υποστηριζόμενες από τεχνητή νοημοσύνη, βελτιωμένες λειτουργίες για την τελωνειακή αξιολόγηση κινδύνου των αποσκευών. Το BAG-INTEL θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες αναλύσεις απορρόφησης ακτίνων Χ και αναγνώρισης αντικειμένων, καθώς και ανάλυση των σχετικών εξωτερικών δεδομένων. Επιπροσθέτως, το έργο θα παρέχει ένα ψηφιακό δίδυμο για την οπτικοποίηση, τη δοκιμή και τη βελτιστοποίηση της λύσης που αναπτύχθηκε για το επιχειρησιακό πλαίσιο των αερολιμένων.

Όλες αυτές οι λειτουργίες θα εξεταστούν μέσω τριών (3) περιπτώσεων χρήσης σε πραγματικές συνθήκες σε τρία (3) διαφορετικά περιβάλλοντα (στο αεροδρόμιο Billund στη Δανία, στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas στην Ισπανία) με στόχο την υποστήριξη των τελικών χρηστών για τον εντοπισμό της εγκατάστασης με τις καλύτερες επιδόσεις υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Τέλος, το έργο BAG-INTEL θα αναπτύξει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και σχέδιο ανάπτυξης για την πανευρωπαϊκή υιοθέτηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 

Η ομάδα του BAG-INTEL:

Το BAG-INTEL αποτελεί μια τριετή δράση έρευνας και καινοτομίας του χρηματοδοτικού μηχανισμού HORIZON EUROPE. Το έργο υποστηρίζεται από μια διεπιστημονική κοινοπραξία 24 εταίρων προερχόμενοι από 8 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών φορέων, εταιρείες παροχής συμβουλευτικής, πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς οργανισμοί, υπουργεία, τελωνεία, φορολογικές αρχές καθώς και πολιτικές αρχές: Legind Technologies A/S (Δανία), Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (Γαλλία), Universidad de Granada (Ισπανία), STAM S.r.l. (Ιταλία) Conceptivity (Ελβετία), Netcompany-Intrasoft (Λουξεμβούργο), Martel GmbH (Ελβετία), DBC Diadikasia (Ελλάδα), PSI Logistics GmbH (Γερμανία), Institute of Communication and Computer Systems (Ελλάδα), National Institute of Applied Sciences of Rouen (Γαλλία), Smiths Detection Germany GmbH (Γερμανία), EXUS (Ελλάδα), Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Ισπανία), University of Applied Sciences for Public Administration and Legal Affairs in Bavaria (Γερμανία), The Center for Security Studies - KEMEA (Ελλάδα), Fraport Regional Airports of Greece Management Company S.A. (Ελλάδα), Independent Authority for Public Revenue - IAPR (Ελλάδα) Estonian Tax and Customs Board (Εσθονία), The Danish Customs Agency (Δανία), Spanish Tax Agency (Ισπανία), Hellenic Police (Ελλάδα), Guardia Civil (Ισπανία), Customs and Monopolies Agency (Ιταλία).
Κάθε συνεργάτης του έργου BAG-INTEL διαθέτει το γνωστικό υπόβαθρο και την τεκμηριωμένη εμπειρία σε τομείς υψίστης σημασίας για την επιτυχία του έργου και τη βιωσιμότητα των επιτευγμάτων του.

Press Contact | Social Media

Klaudia dos Santos

Communication and Dissemination Specialist

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
This work has received funding from the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI).

Funded by EUSERI