Η Diadikasia Business Consulting Συμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Η Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε 
Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας καθιερώθηκε μεταξύ των κορυφαίων στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.

H Diadikasia Business Consulting Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε σε αριθμούς

22
χρόνια
εμπειρίας
12
τομείς
δραστηριοποίησης
160
άτομα
επιστημονικό & διοικητικό προσωπικό
15
χώρες
παρουσίας

Δράση «Μεταποίηση Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας»

Δημοσίευση Δράσης «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ίδρυση Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων