Μεταφορές

Για να πετύχουν ανάπτυξη και κερδοφορία οι επιχειρήσεις μεταφορών και logistics, στον δύσκολο τομέα που δραστηριοποιούνται, πρέπει να κάνουν τολμηρές και έξυπνες στρατηγικές επιλογές. Η πολυκύμαντη ιστορία του κλάδου στη δημιουργία αξίας εξισορροπείται με διδάγματα από τις επιτυχίες κάποιων επιχειρήσεων στις μεταφορές και τα logistics, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Για το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων η νέα τάξη πραγμάτων θα δημιουργήσει πρωτοφανείς ευκαιρίες για την είσοδο σε νέες αγορές και επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων.

Ως η μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων στο χώρο των Logistics, με πελατολόγιο τους μεγαλύτερους φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα,  η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως:

  • Χωροθέτηση εγκαταστάσεων
  • Χωροταξική Οργάνωση (προσδιορισμός αποθηκευτικών αναγκών,επιλογή αποθηκευτικών συστημάτων, σχεδιασμός ροής υλικών, εναλλακτικά χωροταξικά σενάρια)
  • Τεχνικές Προδιαγραφές (κτίρια – εξοπλισμός)
  • Σχέδια (αρχιτεκτονικά, Η/Μ, φωτο-ρεαλιστικά)
  • Λειτουργική Οργάνωση (κωδικοποίηση διαδρόμων & θέσεων αποθήκευσης, σχεδιασμός διαδικασιών, KPIs)
  • Διοικητική Οργάνωση (αρμοδιότητες θέσεων εργασίας)
  • Μηχανογραφική Οργάνωση