Η εταιρεία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Με συνεχή προσπάθεια για παροχή Υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας καθιερώθηκε μεταξύ των κορυφαίων στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.

Το πλήθος των έργων που έχουμε υλοποιήσει σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης, οι επαναλαμβανόμενες συνεργασίες με τους πελάτες μας, οι γνώσεις και η εμπειρία των στελεχών μας καθώς και η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας κατά τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2008ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2004, ELOT 1801:2008, αποτελούν το μοχλό συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών και του πελατολογίου μας.

Με ποσοστό εξαγωγών της εταιρείας 30% σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία τριετία, η εταιρεία μας κατατάσσεται στις πιο ανταγωνιστικές εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις, με παρουσία σε πάνω από δεκαπέντε (15) χώρες, όπως το Βέλγιο, η Κροατία, η Τουρκία και η Σερβία. Πρόσφατα μάλιστα ίδρυσε τη θυγατρική εταιρεία DBC EUROPE S.A., με έδρα τις Βρυξέλλες προκειμένου να ενισχύσει το διεθνή της προσανατολισμό και να αναπτύξει δραστηριότητα σε νέες αγορές.

Τα πλεονεκτήματά μας...